Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

The Dutch Video Guy, gevestigd aan Van Lijnschootenlaan 43, 2671 CE, Naaldwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 


Contactgegevens

Adres: Van Lijnschootenlaan 43, 2671 CE, Naaldwijk, Nederland

Telefoonnummer: +31655266676


Functionaris Gegevensbescherming: Iwan Appels

Email functionaris Gegevensbescherming: info@thedutchvideoguy.nl

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

The Dutch Video Guy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thedutchvideoguy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Dutch Video Guy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • The Dutch Video Guy verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.
 • The Dutch Video Guy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


 

Geautomatiseerde besluitvorming

The Dutch Video Guy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Dutch Video Guy) tussen zit. The Dutch Video Guy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Visma eAccounting, boekhoudsoftware voor facturering en ontvangst betaling
 • One.com, hostingsbedrijf (website en email)
 • Apple iCloud, beheer van persoonsgegevens zoals aangegeven in 2. Persoonsgegevens die wij verwerken


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Dutch Video Guy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens > maximaal 7 jaar > daar dit wettelijk verplicht is > belastingwetgeving
 • Adresgegevens > maximaal 7 jaar > daar dit wettelijk verplicht is > belastingwetgeving
 • Contactgegevens (telefoonnummer en email adres > maximaal 2 jaar > voor navraag in verband met een backup van beide geleverde films en aan te kunnen geven of de films verwijderd kunnen worden.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Dutch Video Guy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Dutch Video Guy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Dutch Video Guy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Dutch Video Guy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thedutchvideoguy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een aantal dagen, op uw verzoek. The Dutch Video Guy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Dutch Video Guy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thedutchvideoguy.nl

 

The Dutch Video Guy

 

Iwan Appels

Van Lijnschootenlaan 43

2671 CE Naaldwijk

 

Tel. +31(0)655 266 676

Email. info@thedutchvideoguy.nl

KVK nummer: 69996989

Aanbevolen door Zankyou

The Dutch Video Guy

+31 (0) 655 266 676

KVK nummer: 69996989

© 2017 - 2020 The Dutch Video Guy | Op video’s en foto’s rust copyright